Pripraviť sa, pozor, mesto!

CITIGOe iV

Náš prvý elektromobil

Pripraviť sa, pozor, mesto!

Citigoe iV